Folkets Konsthall

Konst, demokrati och samhälle

Folkets Konsthalls ändamål är att främja ett demokratiskt konstliv bland annat genom att fungera som plattform för demokratiska konstprojekt och som arrangör av utställningar. Folkets Konsthall vill bidra till att konsten och konstnärliga metoder ska få en plats mitt i samhället.

Den etnologiska konstprocessen kan vara en demokratisk möjlighet. När fältkonstnären träffar människor förflyttas fokus från konstens och konstnärens egen värld. Konstnären ”kalibreras” i mötet med informanterna innehållslig och språkligt. Det skapar förutsättningar för ett skapande som är relevant och tillgängligt för en bred publik.

På föreningsmöten genomförs temadiskussioner om konst och samhälle, oftast med någon medlem som inledare inom sitt specialområde. Samtidigt har föreningen drivit två dokumentära konstprojekt sedan dess start 2016: I telefonen finns hela människan och På riktigt.

I telefonen finns hela människan leddes av Henrik Teleman pågick 2016-2018 och genomfördes i samarbete med åtta museer. Projektet finansierades av Postkodlotteriets kulturstiftelse, Statens Kulturråd och deltagande museer. Förutom de deltagande museerna skedde ett omfattande samarbete med Röda Korset, frikyrkor, andra volontärer, SR P1, ett stort antal kommuner medflera.

I nästa projekt På riktigt intervjuade och tecknade Bertil Mårtensson sina arbetskamrater på Malmös äldsta tryckeri CA Andersson. Projektet genomfördes tillsammans med ABF Malmö, Arbetarrörelsens kulturfond, GS-facket avdelning 1. Utställningen har i sina två versioner visats arton gånger under 2019 – på Folkets Bio Panora, ABF, kursgårdar, arbetsplatser, fackliga möten etc. Just nu förbereds en nationell uppföljning, Känner du igen dej?.

Folkets Konsthall ideell förenings medlemmar representerar en bred erfarenhet inom folkmusik, konst, projektbygge, facklig verksamhet, feministisk film, social omsorg – med ett mycket omfattande kontaktnät.

Comments are closed.