KALENDARIUM

Laboration: Etnografi och konstnärlig gestaltning

Fredag den 10 december kl 9.15 -15.00 Sal:M1051, Linnéuniversitetet, Växjö
Etnografiskt forum
Laborationen leds av Henrik Teleman, mångårig chef för Virserums Konsthall, etnologisk konstnär och ledare för projekten I telefonen finns hela människan och uppföljaren Vad hände sedan? Det senare projektet vill ta reda på vad som hänt de tidigare informanterna – framförallt med deras förståelse av sig själva, det gamla hemlandet och Sverige. Resultatet blir en bok och en utställning som ska inbjuda besökaren till existentiell immersion och reflexivitet.

”Konstnärliga arbetssätt möjliggör en annan, känsligare kunskap än sakprosa.”
Vi kommer att arbeta med bilder i en workshop, Henrik kommer att presentera tankar kring fältarbete i olika former och presentera vad som hänt hittills. Dagen ger stora möjligheter att diskutera fiktionalisering, gestaltning i bild och ord och om gränslandet mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och konstnärligt skapande.

Anmälan: Kristina.gustafsson@lnu.se senast den 29 november.

7th International Visual Methods Conference, 13-15 December, Online/Cape Town, mer information och anmälan här

Comments are closed.